>

Informacje dla rodziców

15 września 2023r. (piątek) odbędzie się spotkanie z rodzicami

- o godzinie 15.30 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem w auli szkoły

- o godzinei 16.00 spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami w przydzielonych slach lekcyjnych

- o godzinie 17.00 spotkanie rodziców klas maturalnych w auli - zapoznanie z procedurami maturalnymi, organizacja studniówki