Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Kalendarz roku szkolnego

30 VIII 2023

Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

4 IX  2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

13 IX  2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2023/2024. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny  2023/2024

15 IX 2023

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

14 X 2023

Dzień Edukacji Narodowej (sobota)

1 XI 2023

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny (środa)

2 - 3 XI 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11 XI 2023

Rocznica Odzyskania  Niepodległości (sobota)

8 XII 2023

Spotkanie wszystkich nauczycieli z rodzicami (oceny proponowane).

22 XII 2023

Zakończenie semestru I

23 - 31 XII 2023

Zimowa przerwa świąteczna.

4 I 2024

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

6 I 2024

Święto Trzech Króli  (sobota)

09 - 20 I 2024

Egzamin zawodowy – część praktyczna

10 - 15 I 2024

Egzamin zawodowy – część pisemna

11 I 2024

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy w I półroczu

12 - 25 II 2024

Ferie zimowe

27 III 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024

19 III 2024

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum

22 III 2024

Spotkanie wszystkich nauczycieli  z rodzicami - (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach programowo najwyższych)

28 III - 2 IV 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

22 IV 2024

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum

26 IV  2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum,  Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

1 V 2024

Święto Pracy (środa)

2 V 2024

Święto Flagi (czwartek) - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3 V 2024

Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny (piątek)

7 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

8 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - pp. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

9 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego - pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

10 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

13 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego – pr

14 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego - pr

15 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – pr

16 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pr

17 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii – pr

20 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pr

21 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z historii - pr

22 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki - pr

23 V 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki - pr

11 - 25 V 2024

Egzaminy ustne

24 V  2024

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

30  V 2024

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

31 V2024

Dzień dyrektorski – wolne od zajęć dydaktycznych

7 VI 2024

Spotkanie wszystkich nauczycieli  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych

3 - 19 VI 2024

Egzamin zawodowy – część praktyczna

4 - 10 VI 2024

Egzamin zawodowy – część pisemna

14 VI 2024

Zakończenie klasyfikacji

19 VI 2024

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

21 VI 2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

24 - 28 VI 2024

Sprawy organizacyjne: dokumentacja procesu dydaktyczno-wychowawczego

21 - 22 VIII 2024

Matura poprawkowa

26 - 27 VIII 2024

Egzaminy poprawkowe

30 VIII 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego dla sesji Lato 2024

30 VIII 2024

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2024/25