>

Kalendarz Roku Szkolnego

Data Wydarzenie
29 VIII 2022 Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
1 IX 2022 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
14 IX 2022 Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2022/2023. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023
15 IX 2022 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
14 X 2022 Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 X 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN
1 XI 2022 Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny
11 XI 2022 Rocznica Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny
24 XI 2022 Spotkanie wszystkich nauczycieli z rodzicami (oceny proponowane)
12 XII 2022 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
16 XII 2022 Zakończenie semestru I
23 XII 2022 - 31 XII 2022 Zimowa przerwa świąteczna
5 I 2023 Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej-podsumowanie pracy w I półroczu
6 I 2023 Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny
10 I 2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna
11 I 2023 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
26 I 2023 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza
30 I 2023 - 12 II 2023 Ferie zimowe
27 III 2023 Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum
30 III 2023 Spotkanie wszystkich nauczycieli z rodzicami- (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach programowo najwyższych)
31 III 2023 Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022
6 IV - 11 IV 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
21 IV 2023 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas programowo najwyższych Technikum
28 IV 2023 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najwyższych Technikum. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły
2 V 2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN
3 V 2023 Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny
4 V 2023 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
5 V 2023 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego -pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
8 V 2023 Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
9-22 V 2023 Pozostałe egzaminy pisemne (wg harmonogramu CKE)
10-23 V 2023 Egzaminy ustne
26 V 2023 Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych
1 VI 2023 Spotkanie wszystkich nauczycieli z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych
8 VI 2023 Boże Ciało - dzień ustawowo wolny
9 VI 2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
13 VI 2023 Zakończenie klasyfikacji
14 VI 2023 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
23 VI 2023 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły
26-30 VI 2023 Sprawy organizacyjne: dokumentacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
21 VIII 2023 Egzamin maturalny-część ustna w sesji poprawkowej
22 VIII 2023 Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej (godz. 9.00)
23-24 VIII 2023 Egzaminy poprawkowe
28 VIII 2023 Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23
31 VIII 2023 Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022