Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

O szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.
Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.
Naszym celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życiowej wśród uczniów, aby przygotować ich do podjęcia nauki na wyższym szczeblu lub podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
Dążymy do tego, by nasi uczniowie byli przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych i społecznych.