Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Technik turystyki na obszarach wiejskich

Opis zawodu:

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej, z uwagi na dynamiczny rozwój turystyki, wzrost zainteresowania wypoczynkiem na obszarach wiejskich oraz zakupem produktów z gospodarstw agroturystycznych.

zdjęcie poglądowe - widok na zagrodę wiejską

Technik turystyki na obszarach wiejskich posiada kwalifikacje do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • przygotować i realizować imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich
 • sprzedawać produkty turystyczne i rolnicze z wykorzystaniem instrumentów marketingu
 • rozliczać imprezy i usługi turystyczne
 • udzielać informacji turystycznej
 • organizować i prowadzić gospodarstwo rolne z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • przystosować gospodarstwo rolne do działalności agroturystycznej
 • organizować pobyt gości świadcząc usługi turystyczne udzielić pierwszej pomocy
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii w turystyce i rolnictwie

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich zostały wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 • HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
zdjęcie poglądowe - widok na zagrodę wiejską

Nauczane przedmioty:

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy turystyki na obszarach wiejskich
 • Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • Język angielski zawodowy
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
 • Klient w gospodarstwie agroturystycznym

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Realizowanie imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik turystyki na obszarach wiejskich może pracować:

 • w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • w przedsiębiorstwach turystycznych (agencje, biura),
 • w pensjonatach i hotelach,
 • w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.