Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Opis zawodu:

Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych jest osobą przygotowaną do użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

branżowa mechanik w czasie zajęć praktycznych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, narzędzi oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz narzędzi,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • wykonywania prac środkami technicznymi stosowanymi w rolnictwie,
 • stosowania automatycznych układów sterujących w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • organizowania eksploatacji środków technicznych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, wymagań agrotechnicznych,
 • wykonywania obsługi technicznej układów i systemów elektronicznych sprzętu rolniczego,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu rolniczego,
 • posługiwania się językiem obcym oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji.
zajęcia na warsztatach szkolnych

Uzyskane kwalifikacje:

W zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych została wyodrębniona jedna kwalifikacja:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 • samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,
 • może także prowadzić gospodarstwo rolne
nauka orki

Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Szkoła kształcąc w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne - pracownie przedmiotów teoretycznych, warsztaty szkolne oraz bogatą bazę ciągników i maszyn rolniczych.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla powyższych kwalifikacji, dlatego egzamin uczniowie odbywają w tych samych pracowniach i na tym samym sprzęcie na którym odbywają zajęcia praktyczne i który doskonale znają.

Nauczane przedmioty:

- przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Języ obcy zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Maszyny rolnicze
 • Pojazdy rolnicze
 • Podstawy techniki
 • Wspomaganie komputerowe mechanizacji
 • Podstawy rolnictwa
 • Obsługa i naprawa maszyn i urządzeń
 • Obsługa i naprawa pojazdów

- przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Obróbka ręczna
 • Obróbka mechaniczna
 • Podstawy rolnictwa
 • Naprawa maszyn
 • Użytkowanie maszyn i pojazdów
 • Naprawa pojazdów
uczniowie na wystawie sprzętu rolniczego

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Po zdaniu egzaminu państwowego - prawo jazdy kat. T i B,
 • Dla chętnych: kurs spawacza, kurs stosowania chemicznych środków ochrony roślin.