Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Patron Szkoły
Powstańcy Wielkopolscy

wręczenie sztandaru
Uroczystość wręczenia sztandaru 1970 r.

W 1970 r. odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz wręczenia sztandaru. Jej nazwa brzmiała wówczas Państwowe Technikum Rolnicze im. Powstańców Wielkopolskich. W kronice koła ZMW czytamy: "Z okazji tej zorganizowana została sesja popularnonaukowa (…) na którą składały się referaty, dyskusje oraz wypowiedzi uczestników powstania: Majchrzaka, Langnera, Kozłowskiego, Kaptura, Andersona. Goście dali nam szczegółowy obraz działań i akcji zbrojnych." Od tej chwili, każdego roku niezwykle uroczyście obchodzone były tu kolejne rocznice zwycięskiego powstania.

sala tradycji
Otwarcie sali tradycji narodowej 1979 r. (wstęgę przecinają powstańcy wielkopolscy p. Wieczorek i p. Jankowski)

11 listopada 1918 r. powstała niepodległa Polska. Jednakże Poznańskie, podobnie jak i pozostałe ziemie zaboru pruskiego: Pomorze i Śląsk nie weszły automatycznie w skład Rzeczypospolitej.Ich powrót do macierzy wiódł odmiennymi drogami.

W końcu grudnia wzburzenie namiętności narodowych doszło do zenitu, rosła atmosfera oczekiwania i nastroje wolnościowe.

Przyjazd Ignacego Paderewskiego, wielkiego patrioty, delegata Komitetu Narodowego Polskiego, który w drodze z Paryża do Warszawy zatrzymał się w Poznaniu w dniu 26 grudnia, odegrał rolę iskry, z której rozgorzał płomień.

Paderewski
Ignacy Jan Paderewski na peronie poznańskiego dworca

Dnia 27 grudnia 1918 r. w godzinach podwieczornych padły w centrum Poznania pierwsze strzały. Grzechot karabinów targnął ciszą zimowego miasta. Polała się ofiarna krew powstańcza. Rozpoczęła się walka ludu wielkopolskiego o wolność. Przebieg wydarzeń był błyskawiczny. Żywiołowo tworzone oddziały powstańcze uderzyły w Poznaniu na gmachy publiczne, opanowały koszary, zajęły magazyny i zbrojownie, rozbroiły niemieckie garnizony, aresztowały pruskie władze wojskowe i wyzwoliły miasto. Płomień walki ogarnął całą Wielkopolskę.

Powstańcy Wielkoposcy
Powstańcy na pozycji w okolicach Łabiszyna

O powodzeniu powstania zadecydował głównie masowy i spontaniczny udział całego społeczeństwa wielkopolskiego. Powstańców ożywiała głęboka wiara w słuszność i zwycięstwo walki z zaborcą. Wielka była ofiarność społeczeństwa.

Jednym z bohaterów był Kazimierz Jaczyński z Bielic, który z chwilą wybuchu powstania włączył się w wir walk. Wraz z synami brał czynny udział w powstaniu. Władysław i Michał walczyli pod Strzelnem, Inowrocławiem, Gąsawą i Żninem. Na wieść o formowaniu się polskiego oddziału kawalerii w Gnieźnie, Jaczyński udał się tam 6 stycznia 1919 r. z dwoma starszymi synami, Władysławem i Michałem. Ten gorący patriota stanął na czele oddziału obrońców kraju i objął powierzone mu przez podporucznika Edwarda Grabskiego dowództwo nad pierwszym szwadronem.

Poniżej uczestnicy powstania z naszej najbliższej okolicy:

Badyna
Michał Badyna (siedzący)
dowódca oddziału powstańców
z Kwieciszewa
Józef Łojewski
Józef Łojewski z Gębic
Józef Skonieczny
Józef Skonieczny z Gębic

Powstanie Wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 r. pełnym sukcesem wyzwoleńczym. Dzięki niemu, po przeszło stu latach niewoli, na prastarej ziemi Piastów ogłoszona została niepodległość tych ziem i Wielkopolska wróciła do macierzy.

krzyż powstańczy
Krzyż Powstańczy

Powstanie Wielkopolskie było jedynym w dziejach naszego narodu powstaniem zakończonym zwycięstwem militarnym i politycznym.

wpis
Fragment oryginalnego wpisu powstańca Wincentego Tomczaka w książce pt: "Powstanie Wielkopolski", znajdującej się w zbiorach biblioteki szkolnej

Więcej informacji o historii szkoły znajdziesz na stronach: