Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Historia szkoły w Bielicach

Powstanie szkoły

W kwietniu 1945 r. Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu powołała szkołę w Bielicach a obowiązki kierownika tej placówki powierzono Hieronimowi Antoniewiczowi.
Początkowo bazę lokalową stanowiły baraki oraz sprzęt pozostały po istniejącej tu w czasie II wojny światowej niemieckiej szkole rolniczej. Na potrzeby placówki przeznaczono również pałac.

absolwenci przed pałacem w Bielicach
Pierwsi absolwenci przed pałacem w Bielicach

W dniu 21 listopada 1945 r. oficjalnie otwarto szkołę pod nazwą Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.

W pierwszych latach działalności nauczyciele i uczniowie borykali się z trudnościami wynikającymi z braku zaplecza i bazy dydaktycznej. Jednak entuzjazm lat powojennych oraz ogromna potrzeba kształcenia młodego pokolenia sprawiły, że szkoła zaczęła się rozwijać. W 1947 r. mury placówki opuściło pierwszych 34 absolwentów Powiatowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.

pierwsi absolwenci
Przed pałacem w Bielicach

Przełomowym momentem historii szkoły było powołanie w 1949 r. na stanowisko dyrektora pana Hilarego Sulskiego, który swoim ogromnym zaangażowaniem i stylem pracy doprowadził do dynamicznego rozwoju szkoły.

Hilary Sulski
Hilary Sulski

W latach 1950 – 1977 nastąpił rozwój inwestycyjny placówki, powstały m. in. budynki dydaktyczne, internat, warsztaty.

internat w Bielicach
Widok na internat

Przez wiele lat integralną częścią szkoły było Gospodarstwo Pomocnicze, które stanowiło podstawową bazę kształcenia praktycznego uczniów w zakresie przedmiotów rolniczych. Na przestrzeni przeszło 75 lat działalności placówki w Bielicach funkcjonowało kilkadziesiąt różnych typów szkół, w tym zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, liceów. W roku szkolnym 1999/2000 w Bielicach rozpoczęło działalność gimnazjum.

Szkoła na przestrzeni lat zmieniała swą nazwę.
W latach 1976 – 2003 funkcjonowała jako Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
Od 2003 r. oficjalna nazwa brzmiała: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
Od 1 stycznia 2021 szkoła wróciła do starej nazwy: Zespół Szkół Centrum Kszałcenia Rolniczego im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach a organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektorzy Szkoły:

  1. Hieronim Antoniewicz od 16.11.1945 r. do 28.02.1948 r.
  2. Stefan Walerowicz od 1.03.1948 do 31.08.1948 r.
  3. Stanisław Wilkowicz od 1.09.1948 r. do 31.07.1949 r.
  4. Hilary Sliski od 1.08.1949 r. do 31.08.1977 r.
  5. Stanisław Szewczykowski od 1.09.1977 r. do 31.08.1990 r.
  6. Stanisław Wojtasiński od 1.09.1990 r. do 31.08.2007 r.
  7. Hieronim Banaszkiewicz od 1.09.2007 r. do 31.08.2017 r.
  8. Paweł Kraśny od 1.09.2017 r.

Więcej informacji o historii szkoły znajdziesz na stronach: