>

Internat przy Zespole Szkół w Bielicach

widok na internat od strony szkoły widok na internat od strony boiska

Internat zaprasza dziewczęta oraz chłopców szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do zamieszkania w przytulnych i dobrze wyposażonych pokojach (3-osobowych).
Budynek zewsząd otoczony jest zielenią oraz bezpiecznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi.

Bogate zasoby bazy materialnej podnoszą jakość opieki i wychowania.
Są to:

  • świetlica z pełnym wyposażeniem (x-box z kinectem, stół bilardowy),
  • stoły do tenisa,
  • sala gimnastyczna,
  • boiska do piłki: nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej,
  • kino,
  • fitness club

Zapewniamy:

  • Całodzienne wyżywienie za niską stawkę (4 smaczne i zdrowe posiłki),
  • Całodobową opiekę od niedzieli do piątku sprawowaną przez wykwalifikowanych i przyjaznych wychowawców.

W placówce staramy się tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka organizując różnorodne zajęcia (kulturalne, sportowe, turystyczne, manualne, kulinarne).

Realizujemy programy profilaktyczne, integrujemy się na biwakach oraz wyjazdach do kina, chętnie pomagamy w nauce.

Misją naszego internatu jest opieka i kształcenie młodzieży w dobrych warunkach socjalno – bytowych, dobrze zorganizowanej pracy oraz harmonijnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców,wychowanków i środowiska lokalnego.

Nasi wychowankowie to wartościowi ludzie przygotowani do pełnienia różnych ról w społeczeństwie i potrafiący sprostać wyzwaniom współczesności.

Kontakt z wychowacami internatu:

tel. 52 315-04-92 wew. 134

Zamieszkaj u nas

Zapraszamy!!!

uczniowie w czasie gry w bilard w klubiesala do fitnessinternatowe kinokuchnia uczniowska w internaciekorytarz w internaciekorytarz w internacie 2pokoje w internaciepokoje w internacie 2pokoje w internacie 3

Numer rachunku bankowego do wpłat za wyżywienie i pobyt w internacie oraz za pensjonat koni:

Zespół Szkół CKR im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

66 1010 1078 0116 4413 9134 0000 w NBP OO Bydgoszcz