>

Rekrutacja 2023/24

W roku szkolnym 2023/23 rekrutacja będzie odbywać sie do następujących zawodów:

w 5-letnim technikum:

w 3-letniej szkole branżowej I stopnia:

w 2-letniej szkole branżowej II stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych więcej>>>
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiwięcej>>>

Ważne terminy dla uczniów

 • od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami,
 • od 27 czerwca 2023r. do 11 lipca 2023r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,
 • do 12 lipca 2023r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
 • 18 lipca 2023r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 21 lipca 2023r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
 • 24 lipca 2023r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ważne terminy dla uczniów - Szkoła Branżowa II stopnia

 • od 20 czerwca 2023r. do 26 lipca 2023r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia wraz z wymaganymi dokumentami,
 • do 27 lipca 2023r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
 • 2 sierpnia 2023r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 7 lipca 2023r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
 • 7 sierpnia 2023r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.