Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Powstańców Wielkopolskich

CKR
w Bielicach

Rekrutacja 2024/25

W roku szkolnym 2024/25 rekrutacja będzie odbywać się do następujących zawodów:

w 5-letnim technikum:

w 3-letniej szkole branżowej I stopnia:

Ważne terminy dla uczniów

  • Od 13 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami,
  • od 25 czerwca 2024r. do 9 lipca 2024r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,
  • do 10 lipca 2024r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
  • 16 lipca 2024r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • do 19 lipca 2024r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
  • 22 lipca 2024r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dokumenty do pobrania

* wydrukuj dwustronnie