>

Działalność społeczna i charytatywna uczniów

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w działalność społeczną i dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Są to akcje jednorazowe lub długotrwałe. Dzięki temu uczą się wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Za pomoc i otwarte serca należą się wszystkim serdeczne podziękowania.