Samorząd Uczniowski

przewodnicząca

Wiktoria Olszowska
przewodnicząca

zastępca

Klaudia Węgrzyn
zastępca

skarbnik

Julia Maciejewska
skarbnik

przewodnicząca

Dominika Ciuba
Adam Matkowski

sekcja sportowa

sekcja kulturalna

Agata Bułakowska
Malwina Rudnik

sekcja kulturalna

sekcja porządkowa

Michalina Frandzelska
Jakub Sternal

sekcja porządkowa

samorząd

Zarząd samorządu uczniowskiego z opiekunką Panią Zofią Śmigielską

Zadania poszczególnych sekcji Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCY:

 • reprezentuje uczniów na forum szkoły i poza nią
 • nadzoruje całość prac samorządu
 • przedstawia dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski dotyczące uczniów
 • zwołuje i prowadzi zabrania Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
 • zajmuje się bieżącymi problemami uczniów
 • podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej SU
 • przed każdą organizowana imprezą sporządza pisemny bądź graficzny plan, który przedstawia zarządowi oraz dyrekcji

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

 • raz w miesiącu sporządza listę uczniów czynnie uczestniczących w życiu szkoły
 • dba o porządek w dokumentach SU
 • zajmuje się kontaktami samorządu z nauczycielami (mn. przy organizacji apeli i innych imprez)
 • wykonuje wszystkie obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności

SKARBNIK:

 • przyjmuje tzw. "podatek na samorząd" i wydaje potwierdzenia uiszczenia opłaty
 • prowadzi ewidencje finansów SU (wpływy i wydatki)

SEKRETARZ:

 • sporządza protokóły z posiedzeń Samorządu Uczniowskiego
 • prowadzi ewidencje korespondencji Zarządu
 • sporządza dokumenty i ogłoszenia wydawane przez samorząd
 • współpracuje z ramienia SU z redaktorami gazetki szkolnej i szkolnego radiowęzła

 SEKCJA PORZĄDKOWA:

 • dba o ład i porządek w szkole
 • sprawuje nadzór nad dyżurami na holu

SEKCJA KULTURALNA:

 • przygotowuje dekoracje auli i holu oraz gazetki szkolne

SEKCJA SPORTOWA:

 • nadzoruje imprezy sportowe w szkole
 • współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego i jest z nimi w stałym kontakcie
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ