Rekrutacja

W roku szkolnym 2022/23 rekrutacja będzie odbywać sie do następujących zawodów:

w 5-letnim technikum:

w 3-letniej szkole branżowej I stopnia:

w 2-letniej szkole branżowej II stopnia:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych więcej>>>
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiwięcej>>>

REKRUTACJA 2022/2023 - WAŻNE TERMINY

  • od 16 maja 2022r. do 21 czerwca 2022r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami,
  • od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,
  • do 12 lipca 2022r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
  • 19 lipca 2022r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 19 lipca 2022r. do 22 lipca 2022r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
  • 25 lipca 2022r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (drukować dwustronnie!!!)

Podanie o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia (drukować dwustronnie!!!)

Podanie o przyjęcie do internatu

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ