Oferta edukacyjna

Technik hodowca koni

thk

Uczniowie technikum hodowli koni będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.
Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

więcej


Link do filmu promującego zawód technik hodowca konizobacz

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

tmria

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

więcej


Link do filmu promującego zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikizobacz

Technik rolnik

rolnik

Nowoczesny technik rolnik to człowiek świadomy, przedsiębiorczy oraz otwarty na nowinki technologiczne, które ułatwiają pracę i poszerzają horyzonty rozwoju zawodowego. W przypadku pracy w gospodarstwie do głównych zadań i kwalifikacji zawodowych technika rolnika należą prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z nasiennictwem i produkcją roślin. Tytuł technika nadaje rolnikowi szerokie kompetencje w zakresie prawidłowego zarządzania gospodarstwem, co znacząco wpływa na jego rynkową rentowność. Wykształceni technicy rolnictwa mogą jednak nie tylko prowadzić własne gospodarstwo rolne, lecz także pracować w firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych czy logistyką dla rolnictwa.

więcej


Link do filmu promującego zawód technik rolnikzobacz

Technik weterynarii

weterynarz

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

więcej


Link do filmu promującego zawód technik weterynariizobacz

Technik żywnienia i usług gastronomicznych

kucharka

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp. Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych

więcej


Link do filmu promującego zawód technik żywienia i usług gastronomicznychzobacz

Kucharz

kucharz

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastron­micznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

więcej


Link do filmu promującego zawód kucharzzobacz

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

mech

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak: użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; prowadzenie samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

więcej


Link do filmu promującego zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczychzobacz

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ