Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

30.VIII. 2021

Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

1. IX. 2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

15. IX. 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny  2021/2022.

16 IX. 2021

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

14. X.2021

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.X.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

4.XI.2021

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2021

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.XI.2021

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

12.XI.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

16.XII.2021

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

23. XII. 2021 - 31. XII. 2021

Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2022

Nowy rok 2022- dzień ustawowo wolny

6.I.2022

Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

07.I. 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

10.I. 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna.

11.I.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna. 

12.I.2022

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

13.I.2022

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

17.I - 30.I.2022

Ferie zimowe

28.I.2022

Zakończenie I półrocza

09.II.2022

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

10.II.2022

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

17. III. 2022

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

31.III.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2022

06.IV. 2022

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum

07. IV.2022

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum  z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

14.IV - 19.IV. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

20. IV.2022

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum

21. IV. 2022

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum

28. IV. 2022

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

29. IV. 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum . Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

2.V. 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2022

Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny

4.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki-pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

9.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr

10.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr

11.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

12.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pr

13.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

16.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii – pr

17.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii - pr

18.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii  – pr

19.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki – pr

20.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki –  pr

28.V.2022

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r.

31.V. 2022

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

02.VI. 2022

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

01.VI. 2022

Dzień sportu i rekreacji.

14. VI. 2022

Zakończenie klasyfikacji

15. VI. 2022

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

16. VI. 2022

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

17. VI.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

23. VI. 2022

Analityczne zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/ 2022

24. VI. 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

27-31.VI.2022

Sprawy organizacyjne: dokumentacja procesu dydaktyczno-wychowawczego

05.VII.2022

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2022

23. VIII. 2022 godz.9.00

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

24-25. VIII. 2022

Egzaminy poprawkowe

31.VIII.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022

29.VIII.2022

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2022/23

 

opracował Paweł Kraśny – 15.09.2021                                              

 

Wersja do pobrania  

 

 


logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ