Informacje dla uczniów

Informacja o konkursach i olimpiadach MEN

Lista organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informacje o stypendiach

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach w związku z prowadzeniem konsultacji/zajęć rewalidacyjnych, egzaminami zewnętrznymi i działaniem biblioteki szkolnej dla uczniów i absolwentów, uwzględniające wytyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

więcej informacji>>>Bądź ostrożny, nie daj się wirusowi

Proste zasady których należy przestrzegać

  • często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),
  • unikać dużych skupisk ludzi,
  • dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,
  • nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.
mycie rąk
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ