Informacje dla rodziców

Informacja dla rodziców dotycząca nauczania zdalnego

Drodzy państwo, zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 25marca rozpoczynamy nauczanie zdalne.
W związku z tym proszę sprawdzenie czy Państwa dzieci uzupełniły wszystkice dane w e-dzienniku, ponieważ inaczej nie będą mogły brać udziału w zajęciach, otrzymywać zadania do wykonania.
Od wychowcy otrzymają login i hasło do platformy epodreczniki. Po otrzymaniu ww. danych należy wejść na stronę epodreczniki.pl i utworzyć konto (potrzebny jest adres email do weryfikacji danych). Po założeniu konta mogą się zalogować i brać udział w zajęciach. Proszę również na bieżąco śledzić informacje w e-dzienniku i na stronie naszej szkoły.
Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym szczególnym dla nas czasie.
Dziekuję za zrozumienie.
Pozdrawiam

Procedury bezpieczeństwa w szkole

- Kompendium wiedzy

- Zagrożenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowego uczniów

- Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY

JEŚLI RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPOTKANIA SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY,
WYCHOWAWCĄ KLASY, NAUCZYCIELEM, PEDAGOGIEM LUB PSYCHOLOGIEM,
SĄ GOŚĆMI ZAWSZE MILE WIDZIANYMI W SZKOLE.

Instrukcja uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego

Od roku szkolnego 2016/17 w Zespole Szkół w Bielicach prowadzony jest dziennik elektroniczny.
Po zalogowaniu rodzic i uczeń mogą sprawdzić:
- aktualny plan lekcji,
- terminy sprawdzianów, kartkówek,
- bieżące, proponowane i semestralne oceny,
- nieobecności,
- uwagi.
W celu uzyskania dostępu do dziennika rodzic powinien dostarczyć wychowawcy klasy adres e-mailowy, który będzie służył jako login. Następnie, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej, należy wpisać adres internetowy naszej szkoły (poniżej) i ustalić hasło dostępu.


Adres internetowy do filmu instruktażowego "Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Uonet+ (do dziennika elektronicznego)"
https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_012-haslo.mp4

Adres internetowy dziennika naszej szkoły:
https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatmogilenski/001214/

Problemy z zalogowaniem się do panelu Uczeń w dzienniku elektronicznym Uonet+

Od wielu rodziców i uczniów otrzymujemy informację, że mają problemy z zalogowaniem się do panelu Uczeń w dzienniku elektronicznym Uonet+. Po wpisaniu loginu i hasła pojawia się strona o braku uprawnień do logowania. Powtórzenie czynności logowania powoduje, że po trzeciej lub czwartej próbie logowanie się udaje.
W tej kwestii kontaktowaliśmy się z firmą Vulcan i otrzymaliśmy następującą informację:
"Szanowni Państwo, Proszę wyczyścić historię przeglądania i aplikacje cookies z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej
https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Pliki-cookie.pdf

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ