Egzamin zawodowy

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINIÓW I SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN

Informujemy, że 20 marca 2020r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY PO WYNIKI EGZAMINÓW!!!

Wyniki egzaminów może każdy zdający sprawdzić na swoim koncie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Jeśli ktoś zapomniał hasła, może zadzwonić do szkoły żeby je odzyskać lub poprosić o podanie wyniku.

WAŻNE!!!

Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu, powinien złożyć deklarację do 27 marca 2020r.
Prosimy pobrać deklarację ze strony OKE w Gdańsku lub ze strony szkoły (deklarację z podstawy programowej 2012: załącznik dla techników dziennych - 3: załącznik dla KKZ - 3b, deklarację z podstawy programowej 2017: załącznik dla techników dziennych - 3) i wypełnione oddać dnia 26 lub 27 marca 2020r., lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2020r. na adres email szkoły - sekretariat@zs-bielice.pl - zdjęcie lub skan.

Załącznik 3 podstawa prog. 2012

Załącznik 3 podstawa prog. 2017

 

Informacje dla uczniów klas II i III (podstawa programowa 2017)


więcej informacjiInformacje dla uczniów klas IV (podstawa programowa 2012)


więcej informacjilogo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ