UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został ustalony na podstawie §113 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).


Etap pisemny dla wszystkich typów szkół – 18 czerwca 2012 r., godzina 12:00
Etap praktyczny - dla absolwentów techników naszej szkoły:
19, 20 czerwca 2012 roku,

  • I zmiana o godz. 9:00,
  • II zmiana o godz. 15:00

zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:

19 czerwca (wtorek) 2012 r. początek egzaminu godz. 9.00

 

Lp.

Symbol
cyfrowy
zawodu


 
Nazwa zawodu

czas
trwania
egzaminu
[min]

1.

321[05]

Technik rolnik

180

19 czerwca (wtorek) 2012 r. -  pierwsza zmiana 900, druga zmiana 1500

1.

311[22]

Technik mechanizacji rolnictwa

240

2.

341[02]

Technik ekonomista

240

20 czerwca (środa) 2012 r. początek egzaminu godz. 9.00

1.

341[04]

Technik hotelarstwa

240

2.

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

240

 

 Etap praktyczny - dla absolwentów szkół zawodowych: od 2 lipca 2012r.

Dodatkowe informacje:

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy/Informacje_i_komunikaty/2011/2011_08_01_olimpiady_zawodowe_2012.pdf

 

 

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających etap praktyczny egzaminu zawodowego w 2012 roku

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1.

321[05]

Technik rolnik

 

kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

2.

341[04]

Technik hotelarstwa

 

kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

3.

321[10]

Technik żywienia
i gospodarstwa domowego

 

kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

4.

341[02]

Technik ekonomista

 

kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

5.

311[22]

Technik mechanizacji rolnictwa

 

kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM