UWAGA!!! Oferta edukacyjna Zaspołu Szkół w Bielicach dla wszystkich zainteresowanych!

 TYPY SZKÓŁ

Technika

TECHNIKUM HOTELARSKIE >>

TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ >>

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH>>

TECHNIKUM LOGISTYCZNE >>

TECHNIKUM HODOWLI KONI>>

TECHNIKUM ROLNICZE >>

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI >>

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH>>

TECHNIKUM WETERYNARZJNE>>

TECHNIKUM SPEDYCJI>>

TECHNIKUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ>>

We wszystkich Technikach szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych.

 

LICEA

OGÓLNE Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII >>

POŻARNICZE (MUNDUROWA)>>

WOJSKOWE (MUNDUROWA) >>

SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

KUCHARZ >>

KIEROWCA - MECHANIK >>

ROLNIK >>

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH>>

MECHANIK MOTOCYKLOWY>>

We wszystkich typach szkół zapewniamy kształcenie praktyczne.

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Gmina Mogilno

Współpracujemy z:


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Fundacja Powiatu Mogileńskiego

Copyright © 2011 ŁJ SM