>

Grono pedagogiczne

nauczyciele na schodach szkoły

Kadra kierownicza

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

mgr Paweł Kraśny

Wicedyrektor

mgr Zofia Śmigielska

Kierownik kształcenia praktycznego

mgr inż. Agnieszka Jakubowska

. . .

Dyrektor Powiatowego Zespołu

mgr Jacek Jabłoński

. . .