>

Informacje dla rodziców

- List do rodziców (do pobrania)

- Podczas zebrania z rodzicami będą Państwo mieli okazję do krótkiego spotkania w nauczycielem WDŻ, uzyskania odpowiedzi na swoje pytania oraz poprosimy Państwa o podjęcie decyzji dotyczącej udziału córki/syna w tych zajęciach

- Do pobrania plik z tematyką zajęć WDŻ