UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący:Aneta Pawlak

Zastępca przewodniczącego: Wiesław Sztafel

Sekretarz:Marzena Dolata

Prezydium RR:

Anna Gorzelańczyk
Marzena Dolata

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Lech
Renata Nowakowska
Mariusz Gielewski

Członkowie Zarządu:

Patrycja Nadolińska
Dorota Tomczak
Arleta Achilefu
Monika Szwarckopf
Karolina Nawrocka
Ewa Walkowska

Opiekun RR z ramienia szkoły: Leszek Maciejewski.

Komunikaty Rady Rodziców

HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY, INFORMACJE:

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

19 września (środa) - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

14 listopada (środa) - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

9 stycznia (środa) - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

13 marca (środa) - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

17 kwietnia (środa) – (dla klas kończących zajęcia edukacyjne wcześniej niż 30 czerwca) -
- szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

15 maja (środa) - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - godz. 1630

PONADTO, JEŚLI RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPOTKANIA SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYCHOWAWCĄ KLASY, NAUCZYCIELEM, PEDAGOGIEM LUB PSYCHOLOGIEM, SĄ GOŚĆMI ZAWSZE MILE WIDZIANYMI W SZKOLE.

 

Dni wolne od zajęć w toku szkolnym 2018/2019

Lp. Data
Zdarzenie
1. 12.10.2018 r. ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
2. 02.11.2018 r. PIĄTEK PO ŚWIĘCIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
3. 02.05.2019 r.
ŚWIĘTO FLAGI
4. 06.05.2019 r. EGZAMIN MATURALNY- język polski PP
5. 07.05.2019 r. EGZAMIN MATURALNY- matematyka PP
6. 08.05.2019 r. EGZAMIN MATURALNY- język angielski PP

Praktyki zawodowe w czasie wakacji

Klasa Liczba tygodni praktyk data zakończenia zajęć
III TL 4 24.05.2019 r.
III TMRiA 4 24.05.2019 r.
III TPS 4 24.05.2019 r.
III TR 4 24.05.2019 r.
III TOT 4 24.05.2019 r.
III THK 4 24.05.2019 r.
III TŻ i UG 4 24.05.2019 r.

Egzamin gimnazjalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Egzamin maturalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Egzamin zawodowy
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Dostosowania
http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/dostosowania

1. Rada Rodziców informuje wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół w Bielicach, że za jej pośrednictwem można składać  wnioski, a także propozycje związane z  działalnością szkoły. Wszystkie cenne uwagi zostaną przekazane Panu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej i będą służyły dalszemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu edukacyjnego placówki. Ewentualne propozycje można również przekazać za pośrednictwem opiekuna RR ze strony szkoły
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do współpracy, a także pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na imprezy, które będą organizowane przez rodziców w trakcie roku szkolnego.


2. Informujemy, że ze środków zgromadzonych z wpłat rodziców, wszyscy uczniowie szkoły otrzymali słodki upominek na Święta Bożego Narodzenia 2016. Czekolady zostały wręczone przez wychowawców podczas wigilii klasowych.

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu MogileńskiegoCopyright © 2011 ŁJ SM