UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący: Marek Mądrowski

Zastępca przewodniczącego: Karolina Nawrocka

Sekretarz: Aneta Pawlak

Prezydium RR:

Anna Gorzelańczyk
Marzena Dolata

Komisja Rewizyjna:

Marcin Przybyła
Wiesław Sztafel
Danuta Witkowska

Opiekun RR z ramienia szkoły: Leszek Maciejewski.

Komunikaty Rady Rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
20 września (środa)
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630
15 listopada (środa)
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630
10 stycznia (środa)
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630
14marca (środa)
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630
18 kwietnia (środa)
dla klas kończących zajęcia edukacyjne wcześniej niż 30 czerwca
szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630
16 maja (środa)
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – godz 1630

PONADTO, JEŚLI RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPOTKANIA SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYCHOWAWCĄ KLASY, NAUCZYCIELEM, PEDAGOGIEM LUB PSYCHOLOGIEM SĄ GOŚĆMI ZAWSZE MILE WIDZIANYMI W SZKOLE.

HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY, INFORMACJE:

Egzamin gimnazjalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Egzamin maturalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Egzamin zawodowy
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Dostosowania
http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/dostosowania

1. Rada Rodziców informuje wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół w Bielicach, że za jej pośrednictwem można składać  wnioski, a także propozycje związane z  działalnością szkoły. Wszystkie cenne uwagi zostaną przekazane Panu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej i będą służyły dalszemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu edukacyjnego placówki. Ewentualne propozycje można również przekazać za pośrednictwem opiekuna RR ze strony szkoły
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do współpracy, a także pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na imprezy, które będą organizowane przez rodziców w trakcie roku szkolnego.


2. Informujemy, że ze środków zgromadzonych z wpłat rodziców, wszyscy uczniowie szkoły otrzymali słodki upominek na Święta Bożego Narodzenia 2016. Czekolady zostały wręczone przez wychowawców podczas wigilii klasowych.

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl




Rajd Weteranów Szos



Regionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM