UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 STYPENDIA

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
I WYRÓWNYWANIA SZANS

Powiat Mogileński we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego (uchwała Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011 r.) przyjmuje
do realizacji w roku szkolnym 2011/12 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach następujące programy stypendialne:

  • SZANSA - wsparcie uczniów klas I, którzy ze względu na miejsce zamieszkania ponoszą koszy dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, (stypendium dla wszystkich uczniów dojeżdżających co najmniej 3 km
    w wysokości ok. ? ceny biletu miesięcznego).
  • ZDOLNI - promowanie uczniów uzdolnionych poprzez przyznanie stypendium w pierwszym roku nauki (dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki w gimnazjum uzyskają średnią ocen nie niższą niż 4,5,
    co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, oraz z dwóch części egzaminu gimnazjalnego otrzymają łączną ilość punktów nie niższą niż 70). Wysokość stypendium wynosi: dla uczniów liceum - 100 zł miesięcznie, technikum  - 120 zł miesięcznie.
  • TALENT - wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów w kolejnych latach nauki (jednorazowo do 800 zł, dotyczy uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).

Więcej informacji>>

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów Szos


Regionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko SamotniaCopyright © 2011 ŁJ SM