4FTL 4Technik rolnik/Technik weterynarii
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j_angiel_zaw-1/2 RP 35a
j_angiel_zaw-2/2 28
wf WY wf1 geografia WO 26 wos RM 40 org_prod_zwi-1/2 AJ 13
diag_weter_t-2/2 OR 7a
2 8:50- 9:35 ekon_gos_rol-1/2 WK 4a
diag_weter_t-2/2 OR 7a
j.polski LM 29 j.polski LM 29 pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
prof_zw_teor-2/2 OR 7a
org_prod_zwi-1/2 AJ 13
nad_wet_teor-2/2 OR 7a
3 9:40-10:25 j.niemiecki-1/2 #jn1 34a
j.rosyjski-2/2 #jr2 47
pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
lecze_w_prak-2/2 SF 21w
j.angielski BR 33 pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
prof_zw_teor-2/2 OR 7a
ekon_gos_rol-1/2 WK 4a
nad_wet_teor-2/2 OR 7a
4 10:45-11:30 matematyka BG 32 org_prd_rośl-1/2 IG 19a
lecze_w_prak-2/2 SF 21w
historia LP 27 j.angielski BR 33 matematyka BG 32
5 11:35-12:20 chemia LA 8 org_prd_rośl-1/2 IG 19a
lecze_w_prak-2/2 SF 21w
zaj. wych. IG 19a matematyka BG 32 fizyka BG 32
6 12:25-13:10 r_chemia LA 8 pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
lecze_w_prak-2/2 SF 21w
religia HK 40 r_chemia LA 8 biologia AS 45
7 13:30-14:15 wf WY wf1 pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
diag_wet_pra-2/2 SF 21w
religia HK 40 r_biologia AS 45 j.polski LM 29
8 14:20-15:05   pr_or_pr_rol-1/2 IG 19a
diag_wet_pra-2/2 SF 21w
  wf WY wf2 j.angielski BR 33
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum