2OTB 2Technik turystyki na obszarach wiejskich/Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia WO 26 r_matematyka BG 32 wf JB wf1 j_angiel_zaw-1/2 BR 33
nap_p_roln-2/2 LE 21a
j.niemiecki-1/2 KW 3a
j.rosyjski-2/2 TO 47
2 8:50- 9:35 fizyka BG 32 j.polski MW 52 informatyka-1/2 JD 39
informatyka-2/2 KM 42
imp_usł_tur-1/2 BA 22a
p_konst_masz-2/2 MS 6a
j.polski MW 52
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 RP 35a
j.angielski-2/2 BR 33
Przyg_i_sprz-1/2 BA 22a
j.angielski-2/2 BR 33
j.polski MW 52 rozl_imp_tur-1/2 BA 22a
poj_rolnicze-2/2 ŁK 13a
j_angiel_zaw-1/2 BR 33
masz_rol-2/2 ŁK 21a
4 10:45-11:30 biologia AS 45 Przyg_i_sprz-1/2 BA 22a
zaj_prakt-2/2 LE Warsztat_2
matematyka BG 32 rozl_imp_tur-1/2 BA 22a
poj_rolnicze-2/2 ŁK 13a
religia KJ 16a
5 11:35-12:20 matematyka BG 32 Przyg_i_sprz-1/2 BA 22a
zaj_prakt-2/2 LE Warsztat_2
zaj. wych. MW 52 Podst_turyst-1/2 BA 22a
p_konst_masz-2/2 MS 6a
historia LP 27
6 12:25-13:10 chemia PP 31 Przyg_i_sprz-1/2 BA 22a
zaj_prakt-2/2 LE Warsztat_2
historia LP 27 Podst_turyst-1/2 BA 22a
podst_roln-2/2 WK 4a
wf JB wf1
7 13:30-14:15 hist.i teraź MW 52 imp_usł_tur-1/2 BA 22a
zaj_prakt-2/2 LE Warsztat_2
przedsięb. GK 31i j.angielski-1/2 RP 35a
przep_ruchu-2/2 ZK 8w
wf JB wf1
8 14:20-15:05 r_geografia WO 26 zaj_prakt-2/2 LE Warsztat_2 j.niemiecki-1/2 KW 3a
j.rosyjski-2/2 TO 47
imp_usł_tur-1/2 BA 22a religia KJ 16a
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum