Informacja o kursach

Podanie o przyjęcie na kurs

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:
RL-03 -Prowadzenie produkcji rolniczej
RL- 06-  Jeździectwo i trening koni
Czas trwania kursów – 2 semestry
Uczestnikiem Kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie  gimnazjum lub szkoły podstawowej 8-klasowej.
WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie (do pobrania ze strony szkoły)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej  nauki   zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • 1 zdjęcie

Termin składania wniosków: 10 września 2019 r.

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne
retro
szk

Program Aktywny Uczeń


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego
 

 

Copyright © 2011 ŁJ SM