UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY, INFORMACJE:

Egzamin gimnazjalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Egzamin maturalny
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Egzamin zawodowy
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Dostosowania
http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/dostosowania

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

Wrzesień 2017

4.09

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

20.09

Spotkanie z rodzicami (godz. 16.30)

Październik 2017

13.10

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Listopad 2017

15.11

Spotkanie z rodzicami (godz. 16.30) - proponowane oceny semestralne

21 - 24.11

Próbny egzamin maturalny

Grudzień 2017

5 – 7.12

Próbny egzamin gimnazjalny

22.12

Zakończenie I semestru

23 – 31.12

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2018

10.01

Spotkanie z rodzicami (godz. 16.30)

11.01

EPKwZ –część pisemna (sesja zimowa)

10.01, 12.01 – 17.02

EPKwZ –część praktyczna (sesja zimowa)

Luty 2018

10.02

Studniówka

12.02 – 25.02

Ferie zimowe

Marzec 2018

14.03

Spotkanie z rodzicami (godz. 16.30) oceny proponowane klasy maturalne

26 – 28.03

Rekolekcje wielkopostne

29.03 – 03.04

Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień 2018

29.03 – 03.04

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 20. 04

Egzamin gimnazjalny

18 – 20. 04

Dni wolne od zajęć dla uczniów gimnazjum

18.04

Spotkanie z rodzicami uczniów klas ponadgimnazjalnych, kończących rok szkolny wcześniej niż 22 czerwca (godz. 16.30)

27.04

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (III LO i 4 T)

30.04

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.

Maj 2018

2.05

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów

 4.05, 7 – 8. 05

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół średnich

4 – 23.05

Egzamin maturalny

16.05

Spotkanie z rodzicami (godz. 16.30) proponowane oceny końcoworoczne

25.05

Zakończenie zajęć dla uczniów klas odbywających praktyki zawodowe

Czerwiec 2018

1.06

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów

4 – 20.06

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

8.06

Zakończenie zajęć dla uczniów klas odbywających praktyki zawodowe

19.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

22.06 - 4.07

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (wg indywidualnego harmonogramu)

22.06

Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych dla pozostałych klas

23.06 – 31.08

Wakacje letnie

Lipiec 2018

03.07

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego

Sierpień 2018

21 – 22.08

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część ustna)

28 – 29.08

Egzaminy poprawkowe wewnętrzne (szkolne)

 

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM