UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


W kwietniu 1945 r. Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu powołała szkołę w Bielicach, obowiązki kierownika tej placówki powierzono Hieronimowi Antoniewiczowi.
Początkowo bazę lokalową stanowiły baraki oraz sprzęt pozostały po istniejącej tu w czasie II wojny światowej niemieckiej szkole rolniczej. Na potrzeby placówki przeznaczono również pałac.


W dniu 21 listopada 1945 r. oficjalnie otwarto szkołę pod nazwą Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.
W pierwszych latach działalności nauczyciele i uczniowie borykali się z trudnościami wynikającymi z braku zaplecza i bazy dydaktycznej. Jednak entuzjazm lat powojennych oraz ogromna potrzeba kształcenia młodego pokolenia sprawiły, że szkoła zaczęła się rozwijać. W 1947 r. mury placówki opuściło pierwszych 34 absolwentów Powiatowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego.

Przełomowym momentem historii szkoły było powołanie w 1949 r. na stanowisko dyrektora p. Hilarego Sulskiego, który swoim ogromnym zaangażowaniem i stylem pracy doprowadził do dynamicznego rozwoju szkoły.


W latach 1950 – 1977 nastąpił rozwój inwestycyjny placówki, powstały m. in. budynki dydaktyczne, internat, warsztaty.

Przez wiele lat integralną częścią szkoły było Gospodarstwo Pomocnicze, które stanowiło podstawową bazę kształcenia praktycznego uczniów w zakresie przedmiotów rolniczych. Na przestrzeni przeszło 60 lat działalności placówki w Bielicach funkcjonowało kilkadziesiąt różnych typów szkół, w tym zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, liceów. W roku szkolnym 1999/2000 w Bielicach rozpoczęło działalność gimnazjum.
Szkoła na przestrzeni lat zmieniała swą nazwę. W latach 1976 – 2003 funkcjonowała jako Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego, od 2003 r. do chwili obecnej, oficjalna nazwa brzmi: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

Dyrektorzy Szkoły:
1. Hieronim Antoniewicz od 16.11.1945 r. do 28.02.1948 r.
2. Stefan Walerowicz od 1.03.1948 do 31.08.1948 r.
3. Stanisław Wilkowicz od 1.09.1948 r. do 31.07.1949 r.
4. Hilary Sulski od 1.08.1949 r. do 31.08.1977 r.
5. Stanisław Szewczykowski od 1.09.1977 r. do 31.08.1990 r.
6. Stanisław Wojtasiński od 1.09.1990 r. do 31.08.2007 r.
7. Hieronim Banaszkiewicz od 1.09.2007 r.

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Gmina Mogilno

Współpracujemy z:


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Fundacja Powiatu Mogileńskiego

Copyright © 2011 ŁJ SM