UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/15

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

Wrzesień 2014

1.09 

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

18.09 

  Spotkanie z rodzicami (godz. 15.30 – gimnazjum, godz. 17.00 – szkoły   ponadgimnazjalne)

Październik 2014

14.10

  Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Listopad 2014

10.11

  Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów

13.11

  Spotkanie z rodzicami (godz. 15.30 – gimnazjum, godz. 17.00 – szkoły   ponadgimnazjalne)

25-27.11

  Próbny egzamin maturalny

Grudzień 2014

9-11.12

  Próbny egzamin gimnazjalny

18.12

  Spotkanie z rodzicami (godz. 15.30 – gimnazjum, godz. 17.00 – szkoły   ponadgimnazjalne)

19.12

  Zakończenie I semestru

22 – 31.12

  Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2015

2 i 5.01

  Dni wolne od zajęć dla wszystkich uczniów

12.01

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowa formuła) – część pisemna:   M18(technik pojazdów samochodowych, A30(technik logistyk), T11(technik hotelarstwa,   M01(technik mechanizacji rolnictwa)

Luty 2015

12.02

  Dni otwarte  - spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych   w godz. od 15.30 do 17.00

16 – 27.02

  Ferie zimowe

Marzec 2015

26.03

  Dni otwarte  - spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych   w godz. od 15.30 do 17.00
  klasy maturalne – spotkanie z wychowawcami o godz. 16.30

Kwiecień 2015

2 – 7.04

  Wiosenna przerwa świąteczna

21 – 23.04

  Egzamin gimnazjalny

21 – 23.04

  Dni wolne od zajęć dla uczniów gimnazjum

23.04

  Spotkanie z rodzicami uczniów klas ponadgimnazjalnych, kończących rok szkolny   wcześniej niż 26 czerwca (godz. 16.00)

24.04

  Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Maj 2015

 5 – 7.05

  Dni wolne od zajęć dla uczniów szkół średnich

4 – 29.05

  Egzamin maturalny

21.05

  Spotkanie z rodzicami (godz. 15.30 – gimnazjum, godz. 17.00 – szkoły   ponadgimnazjalne)

29.05

  Zakończenie zajęć dla uczniów klas odbywających praktyki zawodowe: 2TŻ, 2TOT

Czerwiec 2015

12.06

  Zakończenie zajęć dla uczniów klas odbywających praktyki zawodowe: 2TR, 3TR, 2TPS,   3TŻ,

15.06

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowa formuła) – część pisemna: R03,   M01, R19, T06, M02

22.06

  Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (stara formuła) – część   pisemna

23.06

  Egzamin praktyczny potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów     techników   (stara formuła)

27.04

  Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

28.06 – 31.08

  Wakacje letnie

Lipiec 2015

25.06-6.07

  Egzamin praktyczny potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie (stara formuła)

Sierpień 2015

25 - 29.08

   Egzamin maturalny – sesja poprawkowa

 

 

W imieniu dyrekcji i nauczycieli zapraszamy rodziców na powyższe spotkania, podczas których będzie można zasięgnąć informacji na temat osiągnięć ucznia, nie tylko
u wychowawcy, ale również u nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Ponadto, jeśli rodzice mają potrzebę spotkania się z dyrektorem szkoły, wychowawcą nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem, są zawsze mile widzianymi w szkole gośćmi.

W przypadku wszelkich pytań, spostrzeżeń i uwag dotyczących zarówno uczniów, jak również pracy szkoły, prosimy o kontakt:

a) telefoniczny  (52) 315 59 60
                       (52) 315 04 92
                      (fax: wewnętrzny139)
b) e-mailowy   sekretariat@zs-bielice.pl
c) indywidualny (w czasie niekolidującym z procesem dydaktycznym)

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM