Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/21 rektutacja będzie odbywać sie do następujących zawodów:

w 5-letnim technikum:

w 3-letniej szkole branżowej I stopnia:


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00 przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00 uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • 12 sierpnia 2020r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały złożone wcześniej), a także zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
  • 19 sierpnia 2020r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Podania do szkoły należy składać w formie papierowej (proszę nie przysyłać mailem!). Druki należy pobrać na stronie internetowej szkoły.

 

UWAGA!!!

Skierowania na badanie lekarskie do MEDYCYNY PRACY będą wydawane przez szkołę w okresie  od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły do dnia 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

W przypadku braku możliwość przedłożenia ww. zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Po złożeniu oświadczenia , zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020r.


rekrutacja

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły (drukować dwustronnie!!!)

Podanie o przyjęcie do internatu

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ