Oferta edukacyjna KKZ

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom w danym zawodzie. KKZ są bezpłatne a osoba, która je ukończy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Organizowane w Bielicach kursy trwają 2 semestry i mogą uczestniczyć w nich wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia. Uzyskanie dyplomu zawodowego możliwe jest jednak po uzyskaniu wykształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej I stopnia. Przedmioty nauczania podczas kursów są związane z daną kwalifikacją.

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla następujacych zawodów:

- rolnik (prowadzenie produkcji rolniczej RL.03) więcej>>>

- jeździec (jeździectwo i trening koni RL.06więcej>>>

- kucharz (sporządzanie potraw i napojów TG.07) więcej>>>

Kursy organizowane są po zgromadzeniu odpowiedniej liczby uczestników, dlatego zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie osobiste lub telefoniczne chęci uczestnictwa do sekretariatu szkoły lub kierownika kształcenia praktycznego.                   

Prowadzenia produkcji rolniczej (RL.03)

rolnik

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Rolnika umożliwia m.in.: uprawę ziemi, a więc jej przygotowanie, obsianie lub obsadzenie, pielęgnowanie roślin oraz ich zbiór. To jak wyglądają wskazane etapy dokładnie jest w dużej mierze uzależnione od wielkości gospodarstwa i jego rodzaju. Bardzo ważna jest umiejętność dobrania odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy. Dotyczy to również gospodarstw ekologicznych, gdzie także używa się środków polepszających jakość plonów tyle, że pochodzenia naturalnego np. kompost. Rolnik powinien także potrafić zdiagnozować ewentualne choroby roślin i potrafić rozpoznać szkodniki.
Do zadań zawodowych rolnika należy:
- odpowiedni dobór roślin,
- przygotowanie gruntów rolnych pod siew, obsiewanie, nawożenie,
- pielęgnowanie upraw,
- zbieranie plonów,
- opiekowanie się zwierzętami,
- doglądanie maszyn,
- koordynowanie prac w gospodarstwie,
- handel płodami rolnymi,
- inwestowanie dochodów i zdobywanie funduszy na rozwój gospodarstwa.
Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ. Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rolnik (kod zawodu: 613003).

Jeździectwo i trening koni (RL.06)

jeździec

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji jeźdźca umożliwia m.in.:
podjęcie zatrudnienia w biznesie jeździeckim, podmiotach gospodarczych zajmujących się sportem, rekreacją i turystyką konną.
Do zadań zawodowych jeźdźca należy: 
- wykonywanie czynności związanych z chowem i;użytkowaniem koni
- przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego
- wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych
- obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni
- prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ.

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)

kucharz

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Kucharza umożliwia m.in.: przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się tylko do zapewnienia posiłków. Kucharz pracujący na stanowisku szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw.
Do zadań zawodowych kucharza należy: 
- planowanie produkcji,
- dbanie o asortyment,
- sporządzanie listy zapotrzebowania,
- odbieranie zamówień,
- ocenianie potraw, pobieranie próbek,
- kreowanie oferty posiłków, udoskonalanie menu,
- nadzorowanie procesem produkcji,
- pomoc dla pracowników w przyrządzaniu wyrobów,
- kreowanie nowych pomysłów kompozycji i potraw,
- nadzorowanie wydawania, podawania lub przewozu gotowych potraw,
- wszelkie czynności związane z rozliczaniem dostaw i innych spraw zarządzania,
- opracowanie programu działań i harmonogramów dla pracowników.
Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ.
Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz (kod zawodu: 512001)

logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ