Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

27.VIII. 2020

 Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

1. IX. 2020

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, rozdanie świadectw.

8. IX. 2020, godz.14.00

 Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

10. IX. 2020

 Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami: wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne, itp.

15. IX. 2020

 Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

24.09.2020

   III Bielickie Dożynki Młodzieżowe

24.09.2020

Spotkania z rodzicami

30. IX. 2020

 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2020

13.10.2020

Turniej Orki i Hubertus

14. X.2020

 Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.XI.2020 –       godz.16 -18

 Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

11.XI.2020

 Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

23. XII. 2020 - 31. XII. 2020

 Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2021

 Nowy rok 2021

4-5  I. 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.I.2021

 Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

8.I.2021

 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

11-12.I.2021

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

13.I. 2021 - 19.II.2021

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna

20.I.2021

 Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

21.I.2021

 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

22.I.2021

 Zakończenie I półrocza

27.I.2021

 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

28.I.2021

 Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

15.II - 28.II.2021

 Ferie zimowe

17. III. 2021– godz.16-18

 Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

1.IV - 6.IV. 2021

 Wiosenna przerwa świąteczna

08. IV.2021

 Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum  z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

21. IV.2021

 Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum

22. IV. 2021

 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum

27. IV. 2021

 Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

30. IV. 2021

 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum . Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

3.V. 2021

 Dzień ustawowo wolny

7.V.2021 - 20.V. 2021

 Część ustna egzaminu maturalnego- język polski, języki obce nowożytne

4.V.2021

 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2021

 Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki -pp. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.V.2021

 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

7.V.2021

 Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr Część pisemna egzaminu maturalnego z filozofii – pr dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

28.V.2021

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 30 kwietnia 2021r

01.VI. 2021

 Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

3.VI. 2021

 Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

4.VI.2021

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

16. VI. 2021

 Zakończenie klasyfikacji

17. VI. 2021

 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

21-22. VI. 2021

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN-tylko klasy technikum

23.VI.2021 - 8.VII.2021

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –-część praktyczna

25.VI. 2021

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

03.VII.2021

 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2021

24. VIII. 2021 godz.9.00

 Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

23-24. VIII. 2021

 Egzamin maturalny- część ustna w sesji poprawkowej

25-26. VIII. 2021

 Egzaminy poprawkowe

31.VIII.2021

 Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

26.VIII.2021

 Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2021/22

10.IX.2021

 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2021

 

opracował Paweł Kraśny – 31.08.2020                                              

 

 

 

 


logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ