Internat przy ZS Bielice

NR KONTA  DO WPŁAT ZA  INTERNAT: 64156000132424756600000005


 

widok na internat

widok na internat

I n t e r n a t  zaprasza dziewczęta  oraz chłopców gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  do zamieszkania w przytulnych i dobrze wyposażonych pokojach ( 3-osobowych).
Budynek zewsząd otoczony jest zielenią oraz bezpiecznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi. Bogate zasoby bazy materialnej podnoszą jakość opieki i wychowania.
Są to:

  • świetlica z pełnym wyposażeniem ( x-box z kinectem, stół bilardowy),
  • stoły do tenisa,
  • sala gimnastyczna,
  • boiska do piłki: nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej,
  • kino,
  • fitness club

   Zapewniamy:

  • Całodzienne wyżywienie za niską stawkę – 11 zł /dziennie (4 smaczne i zdrowe posiłki),
  • Całodobową opiekę od niedzieli do piątku sprawowaną przez wykwalifikowanych i przyjaznych wychowawców.

Wychowawcy:
tel. 52 315-04-92 wew. 134

GRUPA I - mgr Ewelina Luzar-Gościak
GRUPA II - mgr Anna Trębusiewicz/mgr Bernard Łaganowski
GRUPA III - mgr Monika Targas
GRUPA IV - mgr Ewa Kowal/ mgr Justyna Burzyńska/ mgr Leszek Maciejewski


mgr Marcin Leśniewski
mgr Katarzyna Marciniak
mgr Dominika Pachała
mgr Ewa Śniegowska

W placówce staramy się tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka organizując różnorodne zajęcia (kulturalne, sportowe, turystyczne, manualne, kulinarne).
Realizujemy programy profilaktyczne, integrujemy się na biwakach oraz wyjazdach  do kina, chętnie pomagamy w nauce.
Misją naszego internatu jest opieka i kształcenie młodzieży w dobrych warunkach socjalno – bytowych, dobrze zorganizowanej pracy oraz harmonijnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców, wychowanków i środowiska lokalnego.  
Nasi wychowankowie to wartościowi ludzie przygotowani do pełnienia różnych ról w społeczeństwie i potrafiący sprostać wyzwaniom współczesności.


Z A M I E S Z K A J   U   N A S  !!
Z A P R A S Z A M Y ! ! !

internatinternatinternatinternatinternatintarnatpokoje w internacie
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ