Bibioteka

bibioteka Biblioteka szkolna rozpoczęła funkcjonowanie z chwilą powołania szkoły w 1945 r. Początkowo jej zbiory były skromne, dostosowane do kierunku kształcenia. Składały się na nie przedwojenne oraz powojenne opracowania na temat uprawy roli, hodowli zwierząt gospodarskich, prowadzenia gospodarstwa wiejskiego i domowego. W kronikach z tamtego okresu czytamy o ogromnych trudnościach organizacyjnych dotyczących gromadzenia bazy dydaktycznej, pomocy naukowych, w tym również fachowych książek, lektur i podręczników. Z biegiem lat, wraz z rozwojem szkoły, biblioteka poszerzała swoją ofertę, skierowaną zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Księgozbiór rozrastał się, przybywało książek z literatury pięknej, opracowań popularnonaukowych z dziedzin pozarolniczych, różnego typu wydawnictw informacyjnych. Kiedy w 1967 roku oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny - biblioteka przeniosła się z zabytkowego pałacyku do nowych pomieszczeń, gdzie znajduje się do dziś. bibioteka W 1995 roku w bibliotece uruchomiono pierwszy komputer. Zakupiony został również program "Biblioteka szkolna MOL". Rozpoczęła się komputerowa rejestracja i opracowanie księgozbioru. Praca ta trwała 2 i pół roku. Dopiero po jej zakończeniu można było w pełni korzystać z możliwości programu, przede wszystkim szybszego i łatwiejszego poszukiwania w katalogach, uzyskiwania różnych danych statystycznych na temat wypożyczeń i zbiorów a także wielu innych funkcji. W 2002 roku zastosowano udoskonalony "MOL OPTIVUM". Obok wielu ulepszeń, program ten umożliwia łączenie z bazą danych Biblioteki Narodowej i pobieranie stamtąd opisów katalogowych książek. bibioteka Biblioteka zajmuje lokal o powierzchni ok. 100 m2. Składa się z wypożyczalni i strefy magazynowej oraz czytelni, która pomimo obecnych komputerów (3 stanowiska z dostępem do Internetu) pozostaje nadal tradycyjnym miejscem do spokojnej i cichej pracy umysłowej. Dodatkowo biblioteka posiada magazyn w internacie, gdzie zgromadzono tzw. "martwą" część księgozbioru. Zbiory Księgozbiór liczy obecnie 28.500 egzemplarzy. Zbiory podzielone są na poszczególne działy, dostosowane do kierunków kształcenia. Wraz z powstaniem nowych szkół, w bibliotece pojawiały się nowe działy, np. Żywienie człowieka, Informatyka, Ekonomia, Finanse, Prawo, Agrobiznes, Agroturystyka, Hotelarstwo. Dla nauczycieli gromadzona jest i systematycznie aktualizowana "Biblioteczka pedagogiczna i psychologiczna". Na bieżąco uzupełniany jest zestaw obowiązkowych i dodatkowych lektur szkolnych. Ostatnia aktualizacja tytułów związana była z wprowadzeniem nowej podstawy programowej. bibioteka Stałą troską otoczona jest beletrystyczna część księgozbioru, w której znaleźć można wiele ciekawych tytułów. Pomimo ograniczeń finansowych udaje się kupować nowości wydawnicze, książki polecane i wartościowe, np. tytuły laureatów polskich nagród literackich "Nike" czy literackich Nobli. Regały, na których znajduje się literatura obyczajowa, przygodowa, fantastyczna czy sensacyjna przyciągają wzrok kolorowymi, wielobarwnymi okładkami. W naszej bibliotece dawno już zapomniany został smutny, szary papier. Książki owijane są specjalną folią samoprzylepną, dzięki czemu okładka jest zabezpieczona na wiele lat i przede wszystkim widoczna. Przyczynia się to do obserwowanego w ostatnich latach wzrostu czytelnictwa wśród uczniów, co w dobie komputerów i Internetu szczególnie cieszy.
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ