4TL 4TL_SP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   o_pra_m_zesp MB 21a j.polski JT 38 j.polski JT 38 org_pr_trans-1/2 KT 20a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
2 8:50- 9:35 zaj. wych. KT 20a j.angielski-1/2 RP 29
j.angielski-2/2 AP 41
d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
org_pr_trans-1/2 KT 20a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
3 9:40-10:25 matematyka AS 16a j.angielski-1/2 RP 29
org_pr_trans-2/2 MB 21a
d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
org_pr_trans-1/2 KT 20a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
org_pr_trans-1/2 KT 20a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
4 10:45-11:30 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
j.angielski-1/2 RP 29
org_pr_trans-2/2 MB 21a
d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
o_pra_m_zesp MB 21a org_pr_trans-1/2 KT 19a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
5 11:35-12:20 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
r_geografia WO 26 d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
wf-1/2 WY wf2
wf-2/2 JM wf3
o_pra_m_zesp MB 21a
6 12:25-13:10 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
  d_r_pro_tran-1/2 MB 21a
d_r_pro_tran-2/2 KT 20a
org_pr_trans-1/2 KT 20a
j.angielski-2/2 AP 41
o_pra_m_zesp MB 21a
7 13:30-14:15 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
  r_geografia WO 26 org_pr_trans-1/2 KT 20a
j.angielski-2/2 AP 41
matematyka AS 20a
8 14:20-15:05 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
  j.polski JT 38 matematyka AS 20a dyrektorskie AS 20a
9 15:10-15:55 przech_zapas-1/2 KT 20a
przech_zapas-2/2 MB 21a
  wf-1/2 WY wf2
wf-2/2 JM wf3
  dyrektorskie JT 38
10 16:00-16:45 org_pr_trans-1/2 KT 20a
org_pr_trans-2/2 MB 21a
  wf-1/2 WY wf2
wf-2/2 JM wf3
   
Drukuj plan
wygenerowano 19.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum